משטר, משטרה ואמת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז תמוז התשי"ז, 26 ביולי 1957
מתוך:
עמוד 2

אם זהו המופת, אשר עם הצדק והמשפט צריך לתת לעמים אחרים, מוטב לוותר עליו. אך אולי, בכל זאת היה מוטב לוותר על שרותם של קציניה המכשלה. והיתה משטרתנו טהורה – מעדי שקר? אני תקוה, כי קושיות אלו תתרצנה לפני בוא תשבי.