משטר, משטרה ואמת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז תמוז התשי"ז, 26 ביולי 1957
מתוך:
עמוד 2

בית משפט קבע, בצורה שאינה משתמעת לדו-פנים, כי עדים מסויימים, והם קצינים בכירים במשטרה, אמרו את ההיפך מן האמת ומה עושים הממונים והאחראים על קצינים מעל אלה? הם מביאים את הנידונים מבחינה מוסרית בפני שלשה מחבריהם, מהם מורכב, כרגיל, בית דין משמעתי, והללו קובעים, כי עדות השקר היתה כליל שלמות האמת. מה תאמרי, קוראת וקרוא נכבדים, על חוות דעת "משפטית" כזו?