משטר, משטרה ואמת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז תמוז התשי"ז, 26 ביולי 1957
מתוך:
עמוד 2

אם אזרחים, עליהם נכפה החוק, כך, שוטרים, הכופין אותו, על אחת כמה וכמה. הן השוטרים חייבים, בין שאר תפקידיהם, לחקור ולתבוע לדין את הנאשמים במסירת עדות שקר. איך יעשו זאת, אם הם עצמים נושאים על מצחם את אות הקלון על שבועת-שווא? כל פסי הכס, המקשטים את מצחיתם, לא יכסו על מה שנחרת מתחתה. בימינו גם הגונב מגנב אינו פטור. אולם לכל הדעות, אין זכות מוסרית למי שנשבע לשקר לתבוע לדין את מי שנשבע לשקר.