משטר, משטרה ואמת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז תמוז התשי"ז, 26 ביולי 1957
מתוך:
עמוד 2

אף במשטרה הכבוד האישי של מפקדיה הוא אמת המשמעת, השוררת בה... החוק מעניק להם סמכויות שונות, שהן מועילות, כל עוד אינן מועלים בהן. אך מה עלול לקרות למספר בלתי נודע של אזרחיות ואזרחים, אם אלפי שוטרינו יתחנכו על מעל וכחש וכזב? איזו דמורליזציה עלולה לפשוט בקרב ציבור השוטרים, אם מפקדיהם, במקום להזהיר בדוגמתם האישית, מוקעים, בפני כס-המשפט, כדוברי שקר? אם לקצין הבכיר מותר לשקר, ישראל קצין זוטא, משום מה אסור לי לנהוג כמוהו? וכך עלול לשאול, שלב אחר שלב, כל קצין, כל סמל, וכל טוראי במשטרת ישראל. אנה אנו באים?