משטר, משטרה ואמת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז תמוז התשי"ז, 26 ביולי 1957
מתוך:
עמוד 2

נתגלה לכל, כי יש בתוכנו גוף, אשר קבע לעצמו חוקים, העומדים בניגוד לכל חוקי אנוש. קיומו ממסים. סוכניו לאלפים. הם רואים, אך אינם נראים. הם חונכו, במשך שנים רבות, לציניות עמוקה מני תהום. הם שמעו את האחראים להם, והם ראשי השלטון הממלכתי, אומרים, בלי תנודת עפעף, כי הש.ב. שולחם ומפרנסם, לא הקודם ואינו קיים. הם למדו מפיהם, כי השקר מותר הוא; למעלה מזה: מצווה הוא. הניתן כבר להעריך את שחיתות המידות אשר השקר הרשמי הזה הוא אביה מולידתה?