משטר, משטרה ואמת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז תמוז התשי"ז, 26 ביולי 1957
מתוך:
עמוד 2

מעדותו של הסוכן הפעיל (הוא קרא לעצמי, בלי דעת, איש שין-בית "אמיתי") נובע, כי עם הוראה, מותר לסוכני הש.ב. לעשות כל דבר אסור. הוא הסביר, כי עבירות מסויימות, "קלות יותר" מותר לשליחי הסתר לבצע, בתנאים מסויימים על פי שיקול דעתם. אבל בהגיע תור העבירות הקשות, לרבות אלימות חבלנית או רצח, זקוק סוכן להוראה מיוחדת. אין, איפוא, מנוס מן השאלה החמורה הבאה: מה יהיה, אם תנתן ההוראה – לרצוח? מי לכפנו יתקע, כי היא לא ניתנה במשך כל השנים, מאז קיימות אותן הוראות קבע, עליהן לא נדוע אלא עתה? ומי יערוב, כי הוראה כזו לא תנתן, בתנאים מסויימים, בעתיד?