משבר הדגל ודגל המשבר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו סיון התשי"ג, 29 במאי 1953
מתוך:
עמוד 2

בימינו קנאת הדגל העברי היא גדולה במיוחד ביחס לדגל האדום. הדגל הזה מסמל דברים רבים, נוראים, אך מעל כולם הוא מסמל את הדם העברי השפוך. אלה שגזרו כליה פיזית על עמנו, דגלם אדום היה; אלה שגזרו עלינו שמד רוחני, אדום דגלם. בכל חוט מן חוטים, מהם שוזר הדגל האדום – כל דגל אדום – נמזגה שלולית של דם יהודי. דגל נאצי, דגל קומוניסטי הוא, הדגל האדום. ואוי לעינים הרואות ילדים עברים מניפים את דגל השנאה את סמל החרפה והשמדה!