משבר בקיבוץ

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר התשי"ח, 7 במרץ 1958
מתוך:
עמ' 2
נושא:
השקפות חיים - סוציאליזם

במידה של כנות העלה מר יעקב חזן, מראשי מפ"ם, את גורמי המשבר, העובר או המאיים, לפי דבריו, על הקיבוץ. "נתערערה, הוא קובע, אמונתם של רבים בתוכנו בשליחותה הגדולה של התנועה". סיבה היא, או תוצאה של המשבר? קשה להבדיל. לעומת זאת אין קושי להעריך את הגורם, הרביעי בסידרה, הקרוי בפי סוציאליסט מהפכני רנטביליות. "לפני שנתיים", מסביר מר חזן, "נדמה היה, כי הרנטביליות של המשק החקלאי בארץ מתערערת והולכת. בחללו של עולמנו ניסרה שוב השאלה, - מה מקר הרעה הזאת – האם טבועה היא במהותו של המשק החקלאי בכלל והמשק הקיבוצי בפרט ואין מנוס ממנה, או שמא היא באה עלינו בעטיה של מדיניות בלתי נכונה ובלתי צודקת"?

התשובה משתמעת מניסוח השאלה.