מר דיין, או הממשלה כולה חייבים בהתפטרות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א אדר התשכ"ד, 24 בפבואר 1964
מתוך:
עמוד 3

השאלה, שנדונה בעתונות, היא גם זו: האם ראש-הממשלה קרא את הודעתו של שר החקלאות, או לא קרא. אני תמה מאד על הריון הזה. ארוני ראש הממשלה, אם קראת את הודעתו — אתה אחראי; אם לא קראת את ודעתו - אתה אחראי. מי שאיננו מבין את הכלל הזה — מה מבין הוא במשטר פרלמנטרי, מה מבין הוא מן הפסוק בחוקה שלנו המדבר על אחריות משותפת של הממשלה? שום דברי בלע אינם יכולים למנוע את האחריות הזאת החלה על ראש הממ שלה ועל כל חברי הממשלה בגלל הודעתו הרשמית של אחד מחבריה בענין כאוב ועדין כל-כך.