מרידת האצ"ל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התש"ט, 10 ביוני 1949
מתוך:
עמוד 3

דבר זה הוברר לנו בדיעבד. אך אז, כמובן, האמנו להבטחת הממשלה, או נציגיה. ומאחר שהממשלה נתנה הבטחתה, הן נופל מן הדרישה כל שמץ של "חוסר-חוקיות". הממשלה נשאה ונתנה אתנו; הממשלה הסכימה. וכי זוהי "המרידה"?