מרידת האצ"ל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התש"ט, 10 ביוני 1949
מתוך:
עמוד 3

עלינו, איפוא, לחזור ולשנן: לא זו בלבד שהממשלה ידעה על אנית הנשק, החותרת – בניגוד להוראתנו שאיחרה לבא – לחופי הארץ, אלא שהממשלה היא שהחליטה להביא את "אלטלנה" בתקופת ההפוגה. אחרת "אלטלנה" לא היתה באה.