מרידת האצ"ל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התש"ט, 10 ביוני 1949
מתוך:
עמוד 3

יש להדגיש את הנקודה הזאת, כי הרי ממנה החלק השקר הרשמי, הפחדני, להטעות את העם. מי אינו זוכר את ההודעות החסודות, אשר לפיהן ניסה האצ"ל להפר את צוו ההפוגה של האו"ם ואילו הממשלה הזמנית, השומרת על החוק הבינלאומי, היתה נאצלת להשמיד את הנשק, שהובא מתוך הפרת ההפוגה, לחופי הארץ?