מרידת האצ"ל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התש"ט, 10 ביוני 1949
מתוך:
עמוד 3

באתי היום – ביום הזכרון הראשון לחללי "אלטלנה" הקדושים – להסיר את הלוט מעל המזימה האפלה אשר "מישהו הניע את מישהו" לחרוש ולבצע עד הסוף. על הסוף, הכרוך במעשי זוועה איומים, לא אכתוב השתא; לכך דרושה פרספקטיבה גדולה מזו של שנה אחת. אולם על דבר אחד הנני רוצה לכתוב דוקא השתא, לכתוב בפעם הראשונה ואולי בפעם האחרונה.