מרידת האצ"ל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התש"ט, 10 ביוני 1949
מתוך:
עמוד 3

הודעתנו היא איפוא, לכל הדעות נכונה. אני חוזר עליה: לו הממשלה היתה אומרת במלה אחת, שהיא מתנגדת להורדת הנשק לא היה עולה אפילו על דעתנו לנסות להורידו מתוך הפרת החלטתה. אבל "מישהו הניטע את מישהו לעשות משהו". והממשלה לא אמרה זאת. הממשלה אמרה: לא נעזור לכם להוריד את הנשק. היתה כוונה נסתרת בדברים אלה, אך אנו לא ידענוה. "לא נעזור", ותו לא.