מרידת האצ"ל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התש"ט, 10 ביוני 1949
מתוך:
עמוד 3

אלמלא המזימה האפלה, שנרקמה אי שם במרכזי המשטמה ובמשרדי האינטריגה, היתה דרישה זו מתקבלת, כפי שהיתה: כטבעית ומובנת והרבה דם ערי – לא רק של עולי "אלטלנה", אלא של הצבא העברי כולו – היה נחסך. "אלטלנה" היתה מורידה את כל נשקה שהיה בא, באמצעות הממשלה והמטה הראשי, – כפי שביקשנו והצענו בידי טובי הלוחמים העבריים!; האניה היתה מיד חוזרת לנמל היציאה ומביאה את הציוד הכבד מאוד, שהיא לא הספיקה, במסעה הראשון, בגלל החפזון ובגלל שביתת החבלה של המטעינים, לקחת עמה. הודות לציוד זה היו יותר שטחים נכבשים ופחות דם נשפך ואנית הנחיתה המצוינת היתה יוצאת לפעולות מיוחדות בעורף האויב....