מרידת האצ"ל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התש"ט, 10 ביוני 1949
מתוך:
עמוד 3

באשר לנשק הנותר, לא דרשנוהו, כאמור, בשביל עצמנו, מאחר שהארגון הצבאי הלאומי לא היה קיים עוד כחטיבה צבאית, אלא עמדנו על חלוקתו הצודקת. ינתן הנשק הזה, אמנו, לצבא, אך ינתן בתוך הצבא, לגדודים המורכבים מבחורי אצ"ל, ולגדודים אחרים.