מצעד קטוע או מדיניות רפה

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח שבט התשכ"ו, 18 בפבואר 1966
מתוך:
עמודים 3,7

חכמינו אמרו, כי, אין אדם משים עצמו רשע. השבוע קם אדם מישראל ושם מדינה רשעה. והיאמדינתנו, והוא ראש ממשלתה. וכל זה למה? כדי להצדיק החלטה רעה, שהנתקבלה מתוך שיקול של פחדי שוא.