מפקד הארגון הצבאי הלאומי על קברות הרוגי מלכות: ,,כבר נראים הבקיעים בחומת הכחש

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ"ה תשרי התשע"ג, 11 באוקטובר 2012
מתוך:
עמוד 1
נושא:
מחתרות - עולי הגרדום

15 שנים חלפו מאז עליתם לגרדום. עד שקמנו אנחנו, תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי, היה עמנו למרמס; ישראל - לשמצה; יהודה - לעבדות. ויאמרו גויים רבים: הנה הקיץ הקץ על העם הזה. קמנו, וקראנו דרור לעמנו, טרם נופצו כבליו.

אתם, הרוגי המלכות - בראש המחנה למלחמה, הקרבה, סבל וגבורה. ויאמרו גויים: אין זאת כי אם גבורת ימי קדם ירדה לתהום דמם...

אנו, אחיכם, שאת האבל על מותכם ואת הגאווה על גבורתכם נישא עד יום אחרון, לא ננוח ולא נשקוט עד שיחידת צבא ישראל תתייצב לפני הקברים הקדושים האלה, וישמע מעליהם מטר אש תותחים. ויום זה בוא יבוא".