מפא"י תרד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א טבת התשי"ח, 3 בינואר 1958
מתוך:
עמוד 2

מדי גלותנו את תעתועי המשטר, רגילים מצדיקיו לומר לנו, כי הערכותינו הן בבחינת חכמה לאחר מעשה. פעם כבר השיבונו להם, כי לו היה כן, אין פגם. חכמה לאחר מעשה עדיפה מכסל לפניו... יש לו, לראש מפא"י, יחס מסויים לגרמניה. לפי הערכתנו, זהו יחס איום מבחינה לאומית ונורא מבחינה אנושית.