מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשי"ט, 15 במאי 1959
מתוך:
עמוד 6 המשך בתאריך 17/05/1959

זוהי האמת. אך מר בן-גוריון מורד בה. הוא מנסה לעקור דפים שלמים מתודלות התקומה הלאומית, רק משום שלא הוא כתבם, או משום שהם נכתבו נגד רצונו. היצליח? להציג את השאלה, משמע להשיב עליה.