מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשי"ט, 15 במאי 1959
מתוך:
עמוד 6 המשך בתאריך 17/05/1959

אנחנו, תלמידיו של נושא חזון המדינה בדורנו, יוצר הגדודים העבריים, זאב ז'בוטינסקי, איננו שוללים משום גורם ומשום איש את זכויותיהם בבנין, בקרבן ובקרב. כל ישראל חלק להם במדינת ישראל. זו אמונתנו. אלמלא היו בארץ, בשנות ארבעים, ששים רבוא יהודים, שבואם והתערותם אופשרו במאמצים של שלושה דורות. לא היתה אפשרית מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי. למאל מלחמת שחרור זו, לא היה מסתלק השלטון הבריטי; מדינתנו לא היתה קמה. ואלמלא מלחמת המגן העוצמאות, נגד התקפנות הערבית, מדינתנו לא היתה קיימת.