מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשי"ט, 15 במאי 1959
מתוך:
עמוד 6 המשך בתאריך 17/05/1959

כך הגענו לתעודה ההיסטורית, שפורסמה בלונדון ב-13 במאי 1948, בה נאמר: "שמונים אלף חיילים בריטים, שלא נהנו משיתוף פעולה מצד הישוב היהודי, לא הספיקו לתפקיד קיום הסדר, מאז הטרוריסטים פתחו בפעולותיהם באמצעות יחידות יהודיות מצויידות בנשק חדיש. 338 נתינים בריטיים נהרגו בא"י מאז סיום המלחמה (העולמית) והחזקת הכוחות הצבאיים בארץ הקדושה עלתה במאה מיליון לירות שטרלינג". זה היה הספר הלבן האחרון של בריטניה. ערב הסתלקותה מארצנו; בינו לבין הספר הלבן של שנת 1939, המהלך הוא רב; לא רק בזמן. היה היה מעש של השתחררות עצמי ת. הוא הבשיל פרי מבורך. הוא סילק שלטון נכרי ואיפשר להקים, במקומו, שלטון עברי, הוא הביטא לכרזת העצמאות.