מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשי"ט, 15 במאי 1959
מתוך:
עמוד 6 המשך בתאריך 17/05/1959

אולם אטלי ובווין, אף לא עלה על דעתם להכניס מאה אלף יהודים לארץ-ישראל. הם הודיעו מיד, כי לא ירשו כניסתם אלא אם כל הארגונים העברים המזויינים ימסרו את נשקם. הם קבלו, כמובן, סירוב. אנחנו, במחתרת, נתנו להם תשובה קצרה. אם הבריטים רוצים את נשקנו, יקבלו... אך רק את הכדורים.