מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשי"ט, 15 במאי 1959
מתוך:
עמוד 6 המשך בתאריך 17/05/1959

אך הוועדה גם המליצה על הכנסת מאה אלף פליטים יהודים לארץ ישראל, "אם אפשר במשך שנה". היא גם הציעה הנחות מסויימות בחוק הקרקעות הנודע. ואיך הסבירה וועדה את הצורך בהגשמת הצעותיה אלו?: "נאמר לנו, כי קיומה על ידי המנדטור של מדיניותו הנוכחית אך תביא למצב מלחמה. בה ייהנו הקיצונים בתמיכתה הבילה של כמעט כל האוכלוסיה היהודית"...