מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשי"ט, 15 במאי 1959
מתוך:
עמוד 6 המשך בתאריך 17/05/1959

בסוף אפריל 1946 פרסמה וועדה זו את המלצותיה. היא קבעה: "אין זה צודק ומעשי שארץ-ישראל תהיה מדינה ערבית, בה ישלוט רוב ערבי של גורל המיעוט היהודי, או מדינה יהודית, בה יפקח רוב יהודי על מיעוט ערבי". האין ב"פסק דין" זה הד להסבריו המעמיקים של מר בן-גוריון בפני וועדת פיל? ועוד אמרה הוועדה: "אנו מחווים את הדעה, כי הסוכנות היהודית צריכה לחדש מיד את שיתוף הפעולה הפעיל עם מעצמת המנדט בדכוי הטירור והעליה הבלתי ליגלית". לחדש – זוהי המלה.