מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשי"ט, 15 במאי 1959
מתוך:
עמוד 6 המשך בתאריך 17/05/1959

בסוף 1945, בעוד ההגנה, אצ"ל ולח"י נלחמים, מתוך הסכם מיבצעי, נגד השלטון הבריטי, מינתה לונדון, בהסכמת וושינגטון, וועדת חקירה ארצישראלית משותפת, אנגלית-אמריקאית, גם בפני ועדה זו לא הביאה הסוכנות היהודית תביעה להקמתה מידית של המדינה היהודית, את המסוכמכת בעדויות מסר בשמה, כמובן, ד"ר וויצמן, מר ברטליי קראם, החבר האמריקאי של הוועדה, שאל: "האם זו דעתך, כי מדינה יהודית צריכה להיות מקומת עתה?" ד"ר ווייצמן השיב: לא, אינני חושב, כי זוהי הכוונה (של תזכירה של הסוכנות). הייתי רוצה לראות התחלה של עליה והתישבות, להביא את השרידים האומללים האלה במספרים גדולים ככל האפשר. או תקופת מעבר. אבל יש להבהיר, כי תקופת מעבר תביא למדינה יהודית לאחר שיושב רוב יהודי". בתשובה לשאלה אחרת, של השופט סינגלטון, הודיע דוברה הראשי של הסוכנות, כי התהליך של יצירת רוב יהודי יכול להימשך עשר שנים, או חמש עשרה שנה, המדינה היהודית היתה איפוא צריכה לקום, לכל המקודם בשנת 1956, אם לא ב-1961...