מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשי"ט, 15 במאי 1959
מתוך:
עמוד 6 המשך בתאריך 17/05/1959

עמדתי כבר על ההד הכביר אולי חסר התקדים של מלחמת המחתרת ברחבי העולם. עתה נבחן את תוצאותיה הפוליטיות הישירות של מלחמת אצ"ל ולח"י, השאלה המכרעת היא, מה רצתה בריטניה בארי עם תום מלחמת העולם השניה? הרצתה לעזוב את ארצנו, או להחזיק בה? האם לא ניסתה בכל כוחה, לכפות את אחד מפתרונותיה, כגון מדינה פלשתינאית, פדרציה, קנטונים, ותמיד מתוך הבטחה "תקופת מעבר", כדי להוסיף ולשלוט, במישרין או בעקיפין, בנקודה איסטרטגית זו? האם לא סוכלו כל התכניות האלו. האם לא אולצה בריטניה לנטוש את ארצנו, כתוצאה של התנגדות פעילה, של מלחמת שחרור? רשות הדיבור לעובדות.