מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשי"ט, 15 במאי 1959
מתוך:
עמוד 6 המשך בתאריך 17/05/1959

אך לשווא. לא חלפה אלא שנה, ומר בן-גוריון היה נאלץ להסכים, כי גם ה"הגנה" תעסוק אמנם לזמן קצר, במה שנקרא, באורח רשמי, טירור. ועוד במשך שנים, דרו בכפיפה אחת "ישוב" וארגוני מחתרת לוחמים. עד אשר הישוב היה לאומה חפשית ועצמאית.