מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשי"ט, 15 במאי 1959
מתוך:
עמוד 6 המשך בתאריך 17/05/1959

כזה היה ההבדל, בדברים ובמעשים, בימים הם, בין יושב-ראש הסוכנות היהודית ובין המחתרת הלוחמת, אולם ההיסטוריה, אמר נורדאו, יכולה להיות לא רק טרגית, אלא גם אירונית. כל מה שעשה אז מר בן-גוריון, היה , מבחינתו שלו, לשווא הוא. אמנם, הציג באותו נאום של שיתוף הפעולה, לא רק את ארבע תביעותיו הנודעות אלא, כלשונו, "שצתי ביררות שאין מנוס מהן". לדבריו, (הברירה) הראשונה היא: "טירור או מאבק ציוני מדיני. השאלה היא – זה או זה. שניהם יחד לא יתכנו. והברירה השניה: ארגוני טירור או ישוב מאורגן. ושוב – זה או זה. שניהם יחד אינם יכולים לדור בכפיפה אחת, או הראשון או השני".