מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשי"ט, 15 במאי 1959
מתוך:
עמוד 6 המשך בתאריך 17/05/1959

"לא נלך למלחמת אחים בשום תנאים ולמרות כל הפרובוקציות, יהיה מה שיהיה, אך חיילינו לא ירימו את נשקם נגד יהודים יריבים. הם לא יעשו זאת לא מפני שהם מצדיקים את הרדיפות עליהם, אלא מפני שרייתם היא עמוקה מזו של יריביהם... יתכן, כי זוהי הכרזה בלתלי דיפלומטית, ביחוד לאחר שהושמעו נאומי האיומים של אמני ההיסטריה, אך – זוהי עמדתנו. ועתה מסיתים ומלשינים – למלאכתכם! לא לכם הננו דואגים. אין לנו בשבילכם אלא בוז. לא לנו הננו דואגים, כי לא נוצרנו על מנת לחיות; אנו חיים על מנת ליצור. וגם בהקרבת חיינו ניצור. אין זה משנה את יעודנו. אנו דואגים ליהודי הנאמן ולעתיד המדינה העברית הגדולה, שבוא תבוא יהיה מי שיהיה נושאה... ידע העם, בשום תנאיטם לא נרים נשק נגד יהודים יריבים".