מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשי"ט, 15 במאי 1959
מתוך:
עמוד 6 המשך בתאריך 17/05/1959

אצ"ל ולח"י מופיעים בסקירתו של מר בן-גוריון, במאי 1948. עד אז לא יזכר שמם, לא יפקד קיומם. הם מגיחים לפתע מנבכי התקופה. אחרי הכרזת העצמאות. Deus ex machina. ומאחר שלא היתה, על פי גירסתו של המחבר, מחתרת עברית, לוחמת, משחררת, לא היתה כלל מלחמת שחרור נגד השלטון הבריטי. אך מה קרה לאותו שלטון, שהגשים את הספר הלבן בכל כוח האלימות הרשמית, שעמד לרשותו? מה אירע עם השלטון, שגמר אומר, ככתוב ספר הלבן, להקים בשנת 1949, מדינה פלשתינאית, ובה מיעוט יהודי של שליש האוכלוסין? שווא תבקש בכל אלפי המלים שחוברו על ידי מר בן-גוריון, רמז כלשהו למלחמה כלשהי להתנגדות כלשהי, למערכה כלשהי, נגד שלטון נכרי, אשר רק עם סילוקו, ובמקומו, ניתן היה להקים, על פי שורת ההגיון, שלטון עברי. אמנם, השלטון הבריטי לא בן-לילה היה; הוא החזיק בארצנו שלשים שנה, אך הוא, כפי הנראה, בן-לילה אבד, ממש כקקיון דיונה, פלא הפלאים.