מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשי"ט, 15 במאי 1959
מתוך:
עמוד 6 המשך בתאריך 17/05/1959

לא על גלויים אלה אכתוב היום, אלא על הדם בעולם, אין לשכוח, כי למלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי, היו עדים, בין פעילים ובין סבילים, בין מחייבים ובין שוללים, לא רק ששים רבוא היהודים בארץ-ישראל . חזו בה כל העמים. שמעה הגיע מקצה העולם ועד קצהו. הפרלמנט הבריטי לא פסק מלדון בה. דובריהן של הגדולות במעצמות הגדישו לה תשומת לב מיוחדת מעל במת ארגון האומות המאוחדות. עתוני העולם ראו בה את אחד המאורעות המרכזיים של התקופה. תקצר יריעתםשל כל עתונינו גם יחד, כדי להביא למען הוכחה, אם היא דרושה, את כל המיסמכים והעדויות והמאמרים והנאומים וההכרזות וההערכות; לא אעלה אלא לקט זעיר מהם אף הוא יספיק.