מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשי"ט, 15 במאי 1959
מתוך:
עמוד 6 המשך בתאריך 17/05/1959

נגד הכוח האדיר הזה ניצבה מחתרת עברית, לוחמת, מוחצת, חודרת, בלתי נכנעת, הגו רת חילים, תוך סבל ורדיפות, המגבירה את מלחמתה מחודש לחודש. המעלה את מיבצעיה משלב אלי שלב. המפליאה מכותיה, עדי עוררם תמיהה והתפעלות בקרב ידיד ואוייב כאחד.