מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשי"ט, 15 במאי 1959
מתוך:
עמוד 6 המשך בתאריך 17/05/1959

ועוד משהו אופייני, מזעזע. מר בן-גוריון אינו מזכיר, אף במלה אחרת, את התקופה בה ה"הגנה" נלחמה, בנשק, נגד השלטון הבריטי.התקופה ההיא היתה קצרה. היא החלקה בנובמבר 1945 ונסתיימה בספטמבר 1946. מאז לא הפעילה עוד ה"הגנה" את נשקה נגד השלטון הבריטי אלא הוסיפה – וגם זה היה גילוי חשוב של ההתנגדות העברית - להביא אניות מעפילים, אשר רובם ככולם גורשו, בלווי אלימות אכזרית, לקרפיסין. אצ"ל ולח"י הוסיפו ללחום בשלטון הבריטי עד רדתו.