מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשי"ט, 15 במאי 1959
מתוך:
עמוד 6 המשך בתאריך 17/05/1959

אולם כך לא נהג שום בר-דעת לא בפריס ולא באתונה. גם בימים בהם דה-גול וידידיו היו באופוזיציה, היה כל צרפתי, ללא הבדל עמדה. השקפה ומפלגה. מעלה על נס אתפעלם של "הפורשים", שנקראו מאקי, את מלחמתה של המחתרת, את תנועת ההתנגדות, את גבורתה ואת קרבנותיה. ואילו דובריה הרשמיים של יוון מיהרו, ביום בו הושג ההסכם בלונדון, להודיע כי יום זה לא היה בוא, אלמלא אי. או. קה. מלחמתו, גבוריו וקרבנותיו. נראה, כי כפיות טובה אינה תכונה צרפתית, או יוונית; היא תכונתם של יהודים מסויימים.