מעשי הבריטים ודבריהם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' תמוז התש"ו, 3 ביולי 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 161-162

"ואם כך, נלחם גם אנו על הכל; הקץ לחצאי-אמצעים. הקץ למעמד של "עדה", על מוסדותיה הכמו-גלותיים, הקיימים בזכות המשעבד ובחסדו. היה נהיה לאומה: לאומה הקמה לתחיה בסערת המהפכה, בסבלה העל-אנושי, בדם חייליה, במוסדותיה הממלכתיים, באמונת לוחמיה, בצדקת שאיפתה. הבו לנו ממשלה עברית חוקית. הבו לנו פרלמנט עברי מחוקק במחתרת. הבו לנו בתי דין עברים. הבו לנו אוצר עברי לאומי. הבו לנו פרלמנט עברי מחוקק במחתרת. הבו לנו מפקדה צבאית עליונה, שתובילנו לקרב ולנצחון. והנצחון יהיה עמנו. זרוע הרשע תיגדע. ציון תקום ותשתחרר, כי עמנו אל. אחינו היקרים, אשבל ושמחון הוצאו מידי התליין הם עוד יזכו להיות אזרחים חפשים במולדת החפשית."