מעצר הסמלים הבריטיים בנתניה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח תמוז התש"ז, 16 ביולי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 203-205

 את במצור, נתניה. לא רק את "תעודות הזהות" של תושביך בודק המשעבד; הוא בודק את זהותך. למי את? לבן-עמי או לעמי? אין לנו ספק בתשובתך, נתניה - עירו של ווייס - ובך נתגאה, כפי שאת מתגאית בווייס שלך. ובאשר למצור, הוא לא יאריך ימים. לא נעזבך, נתניה, להשתוללות המשעבד. לא יהיו גיטאות במולדת. ולא תהיינה "מועצות זקנים" בציון. לא נבקש חסד מידי האויב; נכריחו לסגת, עד אשר תהיי חפשית. ולא רק את, אלא כל הארץ חפשית תהא, חפשית מצר ואויב; חפשית מגדרות תיל. חפשית משעבוד, חפשית מפחד - חפשית לכל בני עמנו החותרים למולדת ממזרח וממערב, מצפון ומדרום.

עוד שחרר נשחררך, נתניה; עוד נבניך ונבנית. עוד תהיי לעיר ואם בישראל, ליהלום נוצץ בכתר מדינתנו החפשית.