מעמדו של הש.ב: המחלה: שלטון ממושך

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב סיון התשי"ז, 21 ביוני 1957
מתוך:
עמוד 2

היות ויום-חילופי-משמרות מתקרב והולך, הריני מפנה את דברי גם לאנשי הש.ב., אשר רבים מהם בוודאי יקראום. שרתו בחורים, את המדינה- לא את מפא"י. חלילה לכם מלנסות בדרכים נסתרות שתתגלינה, להשפיע על מהלך ההתמודדות החוקית בין המפלגה השלטת ובין האופוזיציה. עליכם לדעת, כי בילוש אחרי יריביה הפוליטיים של המפלגה השלטת הוא שרות למפא"י ולא למדינה. אם תצטוו לעסוק בשרות אנטי-ממלכתי כזה- סרבו: מוטב שתתפטרו, או תפוטרו, מאשר שתתנקשו בזכויות האדם והאזרח המקודשות.