מעולם לא הייתי משוכנע יותר מהיום שגח"ל צריך היה לעזוב את הממשלה – ראיון עם מ. בגין

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אדר התשל"א, 5 במרץ 1971
מתוך:
P20-280 ידיעות אחרונות
נושא:
אישים - זאב ז'בוטינסקי

אני: מר בגין, נהוג להגדירך כמנהיג חריזמאטי. מה דעתך על כך?
בגין (מופתע לדקה): אני שולל הגדרה זו לחלוטין. אמי מאמין כי לכל אדם סגולות משלו, חסרונות משלו, חולשות משלו. אם אדם רוכש מידה של אמון בקרב חבריו, או בתוך הציבור, אין זו אלא תוצאה של נסיון משותף (מושך בכתפיו). אבל זו אינה "מתנת אלוקים" או חריזמה בלע"ז. זוהי תוצאה של עבודה קשה, (באנחה) עם הישגים ועם כשלונות. לא זו בלבד שאינני מאמין בחריזמה – אינני מנהיג כלל! בימי נעורי באתי אל תנועת זאב ז'בוטינסקי והנני אחד מתלמידיו. ממנו למדתי כיצד לדאוג לעמנו, איך להאמין בתקומתו, ממנו למדתי מהי מדיניות, ואיך לנתח סוגיה מדינית ניתוח הגיוני. את אשר למדתי ממנו אני מנסה להגשים. זה הכל