מעולם לא הייתי משוכנע יותר מהיום שגח"ל צריך היה לעזוב את הממשלה – ראיון עם מ. בגין

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אדר התשל"א, 5 במרץ 1971
מתוך:
P20-280 ידיעות אחרונות
נושאים:
אישים , מפלגות - גח"ל, מפלגת חירות

שאלה: הייתי רוצה לשאול אותך מספר שאלות הנוגעות לבעיות פנימיות של גח"ל. מלחשים כי קיימת מתחיחות מסויימת בינך ל בין האלוף (מיל). עזר וייצמן. זה נכון?
בגין: אין איש בתנועת החרות השמח יותר ממני על הצטרפותו של ידידי היקר עזר וייצמן לתנועתנו! (בחמימות רבה) עזר יודע זאת היטב. טוב לי לעבוד איתו, ואני מניח שטוב לו לעבוד איתי.