מסכת עונשין

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' שבט התשי"ח, 31 בינואר 1958
מתוך:
עמוד 2

החוק חייב לקבוע, כי נשיא המדינה הוא מפקדם העליון, או ראשם של הכוחות המזויינים של האומה. והנשיא ולא אחר, צריך למנות את ראש המטה, כמובן השר האזרחי, הממונה על עניני הצבא, והקרוי אצלנו שר הבטחון, יציע את המועמד לתפקיד זה, והממשלה תאשרהו; אבל המנו הרשמי יהיה מידי הנשיא. אין זה נכון, שהשר האזרחי מעביר את נס הפיקוד מידי ראש המטה לבא אחריו ואחר כך יוצאים שלשתם אל הנשיא. הם צריכים להופיע אצל הנשיא מלכתחילה, והוא יתן את המנוי על נסו. זהו הטכס הממלכתי הראוי לשמו. כל טכס אחר הוא פגום, אם לא לומר יותר מזה.
האין הדבר משונה? החוק הקונסטיטוציוני המפוצל הטיל על נשיא המדינה תפקידי מנוי שונים הנשיא ממנה את מבקר המדינה, על פי המלצת ועדת-הכספים של הכנסת. הנשיא ממנה את כל השופטים בישראל, על פי בחירת ועדת המנויים המיוחדת. הנשיא ממנה את הצירים לארצות חוץ. הנשיא ממנה, אחר התייעצויות עם סיעות בכנסת, את המועמד לראש-הממשלה, החייב לבקש את אמונה. אבל מהי סמכות המנוי הפורמלית, אך הטבעית ביותר, שניטלה ממנו, או לא ניתנה לו? את ראש המטה של הצבא, בו משרתים כל בנינו, אין הנשיא ממנה.