מסיבת חברים רבת רושם בר"ג בהשתתפות מנחם בגין

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט תמוז התש"כ, 14 ביולי 1960
מתוך:
עמוד 1

אנו רוצים לבנות את חיינו על בסיס הנאמנות והאמת ההיסטורית ולא נתעלם גם מזכויותם של אחרים. המשטר הקיים בנוי על התכחשות לאמת ההיסטרוית. כיצד יכול עם לבנות את חינוך בניו על כזב גלוי כלפי העבר... אנו נבנה את משטר חינו על ה"זכור", ותמורה כספית לא תשכיח מלבנו מה שעבר על עמנו. ליריבים במלחמה אפשר לסלוח ולשכוח. עם הגרמנים לא היתה מלחמה: שם היתה השמדה... אנו רוצים לבנות משטר חיינו על אי תלות בעזרת חוץ והדרך היחידה: יזמה חפשית, יזמה פרטית.