מנחם בגין קורא לכל שכבות העם נמוטט את הכת השולטת ונמנע את חורבן המדינה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' כסלו התשי"ג, 23 בנובמבר 1952
מתוך:
עמוד 1

הנורמליזציה של המשק תבוא כאשר תובטל בו האנורמליה, אשר אין לה דוגמא בארצות תבל. האנורמליה מתבטאת בכך שאגוד עובדים הוא מעבידם של העובדים, שהשלטון שואף בכל הדרכים להפוך את רוב האזרחים לעובדיו ואת עובדיו - לעבדים. אין ולא יהיה מנוס מפרוקה החוקי של אותה חברת בניות, מנצלת ומנשלת, משגרת את שלוחותיה לכל משרדי הממשלה, מרכזת בידיה במישרין ובעקיפין את ההכנסה הלאומית. לא זה העיקר באיזו דרך יחולקו המפעלים המונופוליסטים הנמצאים ברשות מפא"י, אם בדרך הפיכתם לחברות קטנות , נפרדות מבעלות הפועלים העובדים בהם או דברך מכרז פומבי - העיקר הוא שזוהי מהות השנוי...