מנחם בגין סקירה מדינית

פורסם בתאריך:
י"ג אייר התשל"ה, 24 באפריל 1975
נושאים:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - פלסטינים. אישים - יאסר עראפת

אני פונה לשר החוץ, אשר התמיד גם בביקורו האחרון בארה"ב להשתמש בביטוי "ישות פלשתינאית" והוסיף כי איננו צופה אפשרות של שלום בלי פתרון הבעיה הזאת. אני מבקש לומר לכולם, שרים, חברי כנסת, עיתונאים, שאם אנו, היהודים, נקבל את עצם המושג של ישות פלשתינאית, אנו, ראשית, מזדהים עם שקר אנטי-היסטורי, ושנית, אנו במו ידינו כורתים את הענף עליו אנו יושבים. אם אנו מכירים במושג הנכרי, המנכר והמסולף הזה, איש לא יקבל את טיעוננו, כי אנו, היהודים, נקבע היכן מתחילה והיכן נגמרת ישות זו. אם אנו מכירים בה, יאמרו לנו כל העמים: אם כך יש עם והוא יקבע היכן מתחילה והיכן מסתימת הגדרתו. ומאחר שברבאט נקבע מי מיצג את הישות הפלשתינאית ומאחר שיש יחידים וגם ממשלות, מלבד הערביות, התומכים בהחלטות רבאט ביחס לייצוג של היישות הפלשתינאית האומרת שארגונו של עראפת הוא הנציג המוסמך היחידי של אותה ישות, אז יש לדעת, כי תביעת אותם נציגים של הישות הפלשתינאית היא ויתור על מדינת היהודים. אבל אני משער שסאדאת ואסד יסכימו להגיע לכך בשלבים. השלב הראשון הוא הקמת מדינה עראפתית, ואם אז יטענו נציגי ישראל, שלכך איננו יכולים להסכים, מי ישמע לטיעון זה? יאמרו לנו: האם אתם תקבעו היכן תהיה אותה ישות פלשתינאית? אתם הכרתם בה ונציגיה הם שיקבעו איך היא תתבצע ובשלב זה הם רוצים את הישות הפלשתינאית ביהודה, שומרון ועזה.