מנחם בגין מכריז באספת המונים בתל-אביב אין דבר בעולם שיצדיק מו"מ עם עם המרצחים הגרמני

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' טבת התשי"ב, 6 בינואר 1952
מתוך:
עמוד 1

יש לו לבן גוריון ה"כתר" החשוב של מלשין ומשתף פעולה עם הבריטים. ועתה, עומד הוא ליטול לעצמו גם את ה,"כתר" של משתף פעולה עם הנאצים! יודע את שאין לך עוד תקומה, מר בן-גוריון. שני יועצים לך עתה: האחד הוא היאוש והשני הוא הפחד! את מעמיד פנים של תקיף, אולם מי כמונו יודע מה מיואש אתה. לא ,,סולל בונה" לא הבולשת - לא יצילוך עוד! עונש מן השמים הוא: הכל מתמוטט. ואתה מפחד מפני היום המר והנמהר כאשר מרעיך יקומו עליך וידרשו ממן את קיום הבטחותיך - ולא תוכל... עוד פתח אחד, עוד צל אחד של תקווה נותר לך: גרמניה. 30 מיליון, אולי 50 מיליון בשנה. זאת היא התקוה היחידה להציל את שלטונך היקר בעיניך מכל דבר אחר בעולם... עליך לזכור שיש עוד בישראל כאלה, שעשו ,,קואליציה" עם סבל ,עם רעב, עם בתי סוהר, עם מחנות ריכוז, - אף עם המוות ! ולמען ענין זה אכן נהיה מוכנים לתת את נפשנו!