מנחם בגין מכריז באספת המונים בתל-אביב אין דבר בעולם שיצדיק מו"מ עם עם המרצחים הגרמני

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' טבת התשי"ב, 6 בינואר 1952
מתוך:
עמוד 1

אני מזהיר אותך אדון בן גוריון, מזהיר אותך קבל עם ועדה:...אם תעיז לעשות כדבר הזה, רשום לפניך את המסקנה, שכל יהודי יהיה רשאי להסיק ממנו: אם זה מותר במדינת ישראל – הכל מותר במדינת ישראל.