מנחם בגין מוכיח בכנסת: בן-גוריון תבע ,"יחסים טובים" עם גרמניה של היטלר ב 1935

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' אייר התשכ"ג, 14 במאי 1963
מתוך:
1

הגרמנים נותנים פסולת רדיו אקטיבית לנאצר
על רק זה, גברתי היושבת-ראש, אנו מציעים לדון בהפסקת העסקה המחפירה. של משלוח נשק ומדים לחיל גרמניה. התקוממנו נגד העסקה הזאת גם בימים קודמים, אבל היום, לאחר שגרמניה זו פגעה בנו בענים הבטחון יותר מכל עם אחר – נכון, הרוסים נותנים נשק קונבנציונלי, זה רע מאד, חטא גדול – בטילים בגאזים, - כך אמרה הגב' שרת החוץ – פסולת רדיו-אקטיבית, רק הגרמנים נותנים לנאצר.
סגן שר הבטחון ש. פרס: מי אמר?
מנחם בגין: כך אמרה הגב' שרת החוץ, לא אתה. אבל אתה יש לך יום סגריר. אתה היית האיש עוד לפני אוורל הרימן, שאמר שמוטב שהגרמנים ישבו במצאים, כי אם הם ייצאו משם אולי יבואו הרוסים. אתה אמרת זאת לפני אוורל הרימן...
סגן שר הבטחון ש. פרס: איפה אמרתי זאת?
מנחם בגין: לא אגיד לך, אני יודע. אתה תתערב בוויכוח הזה? גב' שרת החוץ אמרה שזה נשק האסור על פי החוק הבינלאומי. פירוש הדבר, גאזים וחיידיקים. ובימים כאלה תוסיפו לשלוח מדים, תת-מקלעים, ופגזים לאותה גרמניה?
הכנסת פנתה פה אחד לדעת הקהל בעולם כולו שתפעיל השפעתה ואתם תעשו business asusualעם אותו העם האחראי על המומחים הגרמניים, כפי שאת גברתי היושבת-ראש וחברי כנסת אחרים, וגם אתה שר האוצר קבעת בעצמך ב-20 במרס? העסקה הזאת פגעה ביחסים בינינו לבין הגוש המזרחי באירופה; הוסיפה איבה, אבל יש בה גם ענין מוסרי ובטחוני משלנו. איך נוכל להמשיך כך?
אני מציע לכנסת לדון בהפסקת משלוח לנשק ומדים לחיל גרמניה.