מנחם בגין מאשים באספת עם בירושלים תכנית פיצוץ הכנסת בוימה ע"י הש"י

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח אייר התשי"א, 24 במאי 1951
מתוך:
עמוד 1

חבורת הנערים שעשתה מעשים אלה עלתה על דרך תעתועים אולם אין כל יסוד לצעקה שהקימו על " מחתרת מסוכנת" העומדת לזעזע את יסודות המדינה....
... גם אם יופיע מחר צעיר לפני בית הדין ויודה ב"אשמתו" גם אז תישאר זאת פרובוקציה של הבולשת כי גם ההודאה היא חלק מתפקידו של הפרובוקאטור. אם קיים ארגון מחתרת מסוכן בישראל, הרי זה הש"י ואנשיו שידעו יפה לשבר רגליים וידיים להוציא צפורניים ולבצע מעשים סדיסטיים לגבי יהודים. אנחנו לא נחסוך מאמץ ונשתדל להוציא אותם לאור היום ולבער את הנגע הזה.
...אם תרצו נטהר את המדינה מהחרפה הזאת ואם תרצו נחסל את מחנה הרכוז, נבטל את חוקי החרום ונקיים ממשלה אשר החופש והצדק יהיה נר לרגליה