מנחם בגין השקפת חיים השקפה לאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התשי"א, 23 במרץ 1951
מתוך:
עמוד 3

יש להבטיח לכל אדם את "החרות מנישול", יש ליצור תנאים חברתיים, כלכליים ותחוקתיים כאלה, שבהם אי אפשר יהיה ליטול מן האדם ברוח שרירותי את מקור פרנסתו, ושום אד, אשר מקור פרנסתו נסתם אם בגלל סיבה אובייקטיבית, ואם בגלל איבוד, זמני או מתמיד, של כושר-העבודה – לא ירושה לסבול את חרפת המחסור במצרכי-יסוד. הקמת איגודים מקצועיים חופשיים וחוקי בטוח-כללי הם תנאים להבטחת "החרות מנישול". אולם התנאי המוקדם לקיומה של חרות זו, התנאי "שבלעדיו אי-אפשר", שבלעדיו אין תוכן גם לשאר החרויות – הוא בהפרדה בין המפרנס לבין השליט.