מנחם בגין השקפת חיים השקפה לאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התשי"א, 23 במרץ 1951
מתוך:
עמוד 3

אנו יכולים להשתמש בנוסחתו של דב בורוכוב, שהבחין בין "גולה נורמאלית" לבין "גולה בלתי-נורמאלית". בגולה נורמאלית אין התקפות פיסיות על יהודים, אין נגדם הגבלות חוקיות, אין רדיפות גזעיות; כל אלו ישנן בגולה בלתי-נורמאלית, שבה "בעיית היהודים" היא מעין פצע פתוח. אך, כמובן, גם גולה נורמאלית – גולה היא.